Baby Hazel Christmas Dream

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các Hazel ít có một giấc mơ đêm trước Giáng sinh, trong phải giúp Santa Claus để chuẩn bị quà tặng cho trẻ em.