Baby Hazel As Mechanic Dressup

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Xe của Hazel đã bị hỏng và cô phải đi dự tiệc của một người bạn. Nhưng Baby Hazel có kiến thức về cơ học và sẽ có thể giải quyết vấn đề. Điều còn thiếu là đồng phục cơ khí. Chọn trang phục thoải mái và thanh lịch nhất cho Baby Hazel. Các công cụ được đặt một mình.