Baboo: Rainbow Puzzle

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cầu vồng là một chương trình màu sắc đơn giản tuyệt vời. Xem nó là một niềm vui, nhưng nó không phải lúc nào cũng có sẵn. Trong trò chơi này, chỉ cần điền vào một cột lưới dọc hoặc ngang. Nếu bạn làm đúng, cầu vồng sẽ nổ tung trước đôi mắt kinh ngạc của bạn. Hãy thử nó, nó đáng giá cho chương trình.