Azure Star

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các tác phẩm kinh điển không bao giờ thất bại và thất vọng một trong hai. Ở đây bạn có phiên bản thứ bao nhiêu của "Space Invaders" với một con tàu thử nghiệm bởi bạn của những người sẽ phải đối mặt với tàu của đối phương tiếp cận anh ta từ từ. Bắn, né tránh và lấy tất cả những nhấp nháy giúp bạn nhận được sẽ đưa bạn đến dưới cùng của màn hình, mà bạn dự kiến ​​tàu mẹ lớn. pacogames