Axe Champ

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Có những người ném dao. Và có những người bắn mũi tên. Và sau đó có những người thích một cái gì đó mạnh mẽ hơn và chọn các trục. Vâng, rìu cũng có thể được ném vào mục tiêu. Ngay cả khi chúng là điện thoại di động và không dừng lại trong một giây. Thể hiện kỹ năng của bạn với một công cụ mạnh mẽ như vậy.