Avoid Traffic

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một người đi bộ sẵn sàng băng qua tất cả những con đường bạn gặp trong khi đi bộ dài. Đương nhiên tất cả chúng đều bị nhiễm những chiếc xe không điều khiển đến và đi, vì vậy bạn sẽ phải chờ đúng lúc để đi theo hướng chân trời, cố gắng không bị bất kỳ chiếc xe chết tiệt nào, hoặc bạn sẽ phải bắt đầu lại.