Avengers Hydra Dash

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tham gia Avengers trong cuộc đấu tranh vĩnh cửu của họ chống lại Hydra. Chọn siêu anh hùng bạn thích nhất và vượt qua một cơ sở kẻ thù nhảy, đấm, tránh bị bắt và, quan trọng nhất, thu thập càng nhiều tiền như bạn có thể cũng như pendrives giữ thông tin quan trọng trong ruột của họ.