Autumn Trends Braids Hairstyles

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cũng giống như những chiếc lá rơi từ trên cây, mỗi mùa thu Disney Princesses đều thích ứng với sự xuất hiện của họ theo xu hướng thịnh hành. Và năm nay, các bím tóc được đeo, với một trang điểm và một bộ quần áo phù hợp. Và đó là những gì ba cô gái cố ý sẽ cần, rằng bạn triển khai tất cả tài năng của bạn trong một nhiệm vụ như vậy.