Aurora Job Hunt

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Aurora, Sleeping Beauty là mệt mỏi từ ngáy, vì vậy quyết định tìm việc làm. Mà bạn sẽ phải cập nhật chương trình giảng dạy, mặc quần áo phù hợp và vượt qua các cuộc phỏng vấn tương ứng.