Audrey's Trendy College Room

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Audrey phòng ngủ mở ra tại trường đại học nhưng không phải là trong tình trạng rất tốt. Bạn có để làm sạch và trang trí từ trên xuống dưới, thưởng thức quá trình.