Audrey's Toy Shop

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Audrey có một cửa hàng đồ chơi. Trước tiên, bạn phải mua các vật liệu để tạo ra mỗi đồ chơi, bán nó, tạo ra lợi nhuận và với số tiền đó tạo ra nhiều búp bê và búp bê tuyệt vời để tiếp tục thu hút khách hàng.