Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Như mọi con người, Audrey có những thay đổi liên tục trong tâm trạng. Và tùy thuộc vào hạnh phúc hay buồn đó là như thế nào, sự lựa chọn khác nhau như những gì để ăn, những gì để mặc, làm thế nào để xã hội hóa và làm thế nào để phát triển sở thích sáng tạo. Quay bánh xe và chọn tất cả các tính năng này tùy thuộc vào tâm trạng của Audrey.