Đang tải trò chơi...

Trở Chơi Bạn Gái

Trò Chơi Hành Động

Sự miêu tả

Audrey có một blog về thời trang và muốn cập nhật nó với quần áo mới. Nhưng bạn không có họ, vì vậy bạn nên đi ra ngoài và mua quần áo và phụ kiện mà sẽ chăm sóc Internet. Càng "thích" được nhiều tiền hơn và tích lũy nhiều quần áo sẽ tiếp tục mua.