Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Audrey có một blog về thời trang và muốn cập nhật nó với quần áo mới. Nhưng bạn không có họ, vì vậy bạn nên đi ra ngoài và mua quần áo và phụ kiện mà sẽ chăm sóc Internet. Càng "thích" được nhiều tiền hơn và tích lũy nhiều quần áo sẽ tiếp tục mua.