Audrey's Dream Wedding

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Audrey ước mơ về một đám cưới hoàn hảo và tuyệt vời. Nhưng đối với một cái gì đó như thế xảy ra, bạn phải cẩn thận và cẩn thận chọn trang phục, màn che, bó hoa, trang trí, thậm chí cả ghế của khách. Giúp đỡ để có được nó hoàn thành và để cho mình được hướng dẫn bởi cô gái, những người sẽ chỉ ra khi cái gì đó thích hay không.