Audrey's Beauty Makeup Vlogger Story

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Audrey có một blog nơi cô ấy nói về trang điểm và trang sức. Để có thể cập nhật nó, bạn cần tài liệu mới để mua với số tiền thu được từ "thích" mà các ấn phẩm của bạn nhận được. Bạn sẽ phải cố gắng để được nhiều người, đi qua các cửa hàng, thu thập tin tức và tiếp tục nhận được nhiều "thích" để phát triển đến vô cùng.