Audrey Swimming Pool

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Audrey đang mong đợi dành cả ngày thư giãn trong hồ bơi. Kèm theo cô ấy trong một nhiệm vụ khó khăn như vậy đầu tiên với cô ấy thông qua các vòi sen thơm, sau đó, giải quyết trong hồ bơi, uống một số soda, chơi với quả bóng nhựa và, trong một vài từ, thưởng thức.