Audrey Steampunk Fashion

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Audrey, luôn luôn lo lắng về thời trang, đến chiều nay tại một hội nghị của Steampunk, xu hướng này mà pha trộn các tính năng Victorian với nhà tương lai học khác. Đương nhiên ý định của mình là để có những chiếc váy phù hợp nhất cho sự kiện này, vì vậy bạn phải giúp trong việc đưa ra cái nhìn steampunk nhiều càng tốt.