ATV Cruise

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lái xe một chiếc xe máy với thạc sĩ đầy đủ các địa hình không bằng phẳng. Nhảy, chạy, dừng lại và lưng trong khi tránh đồng tiền tích lũy và trống nổ.