Atom and Quark Farm Fever

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trên một trang trại có nhiều việc phải làm với trồng và thu hoạch rau. Không có thời gian cho các trò chơi phù hợp với các loại trái cây theo màu sắc và hình dạng và các nhóm của ba hoặc nhiều hơn. Nhưng trang trại Atom và Quark, có còn thời gian cho điều đó. Cho rằng, các khác, vượt ra ngoài và tất cả mọi thứ nói chung.