Astro Knot

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

du hành vũ trụ nhỏ này muốn có được cao, rất cao. Để đạt được điều này, ngoài gói tên lửa di động của nó, nó có một đôi chân nhanh nhẹn mà đẩy. Vì vậy, từng chút một, và nhảy để nhảy, người bạn của chúng tôi có thể tiếp cận với các ngôi sao ... miễn là bạn có sự hợp tác vô giá của bạn.