Astro Digger

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Góp phần vào thiên hà này thợ mỏ đi sâu vào lòng đất và kiếm được tất cả đồ trang sức, kim cương và saphia bạn có thể tìm thấy. Hãy tự giúp mình bằng chất nổ và một teleporter, nhưng hãy cẩn thận của nhiều nguy hiểm.