Assault Course 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tiến hành huấn luyện với các bài kiểm tra của tất cả các loại để trở thành người lính quân đội. Hoàn thành các trại khác nhau và đạt được mục tiêu của bạn.