Arrow in Your Knee

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trò chơi đặt bạn ở giữa một cơn bão mũi tên xuất hiện ở khắp mọi nơi. Tất cả trong số họ loại bỏ điểm, chỉ có những người màu xanh lá cây cung cấp cho bạn cuộc sống. Bằng cách né tránh chúng di chuyển mà không ngừng, bạn phải đạt được không đạt đến số không và chịu đựng tối đa thời gian mà vòi sen tránh bị hủy bỏ.