Around The World Winter Holidays

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đông chí ở đây để ở lại. Và bốn Công chúa Disney này biết điều đó là tốt. Vì lý do đó, mỗi người trong số họ đã trang trí ngôi nhà để chào đón một ngày được đánh dấu như vậy và, tình cờ, đã quyết định ăn mặc với các thiên hà tốt nhất và phù hợp nhất của họ.