Around the World Japan Street Fashion

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Muốn biết triệt để thời trang đường phố sôi động và lập dị ở Nhật Bản?. Hãy thử những xu hướng khác nhau và trang trí, kei cổ tích, kogal, lolita hoặc mori và quyết định của họ, bạn sẽ trông giống như hơn và được hạnh phúc.