Around The World Fashion Show

Đang tải trò chơi...
Chọn các mô hình tốt nhất và quần áo mà bạn muốn đại diện cho trên sàn diễn thời trang ở mọi châu lục. Bạn có áo đẹp và phụ kiện của châu Phi, châu Á, châu Âu và Mỹ.