Army Combat 3D

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Với chủ nghĩa hiện thực tối đa sống các hộp của chiến đấu nhờ vào nhiều tùy chọn. Sạc súng của bạn và bắn không ngừng chống lại tất cả kẻ thù.