Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Với chủ nghĩa hiện thực tối đa sống các hộp của chiến đấu nhờ vào nhiều tùy chọn. Sạc súng của bạn và bắn không ngừng chống lại tất cả kẻ thù.