Armored Kitten

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Kiểm soát con mèo con này với áo giáp và kích hoạt lưu diễn một phòng thí nghiệm bị nhiễm zombie và các sinh vật khổng lồ mà phải tiêu diệt không thương tiếc.