Arkanoid

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chào mừng bạn đến cổ điển trong tác phẩm kinh điển, Arkaniod. Các trò chơi mà bạn phải phá hủy các cấu trúc đường dẫn màu gạch ném một quả bóng thép sẽ bị trả ở khắp mọi nơi. Khi ông đến với bạn, đưa ra một động lực mạnh mẽ để tiếp tục phá dỡ và không để cho nó thoát hoặc từ đầu phải chơi một lần nữa.