Arkanoid Flash

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chào mừng bạn đến cổ điển trong số các tác phẩm kinh điển, Arkaniod. Trò chơi trong đó bạn phải phá hủy hai cấu trúc gạch màu bằng cách ném một quả bóng thép sẽ nảy xung quanh. Khi đến với bạn, hãy tạo cho nó một động lực mạnh mẽ để tiếp tục phá hủy và đừng để nó thoát ra hoặc ngay từ đầu bạn sẽ phải chơi lại.