Arkadium´s Codeword

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hoàn thành món súp bảng chữ cái 2.0 mỗi ngày bằng cách giải mã chữ cái nào trong bảng chữ cái mà mỗi số tương ứng với. Để giúp bạn bắt đầu, một số chữ cái sẽ được tiết lộ trước khi trò chơi bắt đầu. Để thêm một chữ cái và bẻ khóa mã, hãy bấm vào một ô rồi bấm vào chữ cái bạn muốn đặt trong ô đó.