Arithmetic Game

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trên bảng này sẽ xuất hiện hoạt động toán học đơn giản với hai số liệu và kết quả. Tùy thuộc vào nó như thế nào, bạn sẽ phải tìm ra loại hoạt động nó là, cho dù đó là một khoản tiền, trừ, một phép nhân hoặc một bộ phận.