Ariel vs Elsa Party Girls

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ariel và Elsa cạnh tranh cho một tiêu đề rất quan trọng: Cái nào tốt hơn Chọn quần áo và phụ kiện của bạn để đi đến bên và các sự kiện?. Nó giúp giành chiến thắng này hay cách khác và để cho các mạng xã hội quyết định người chiến thắng.