Ariel Shopping Haul

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhiều đến nỗi tuyệt vọng của bạn trai của cô, Ariel rất nhiều quần áo mới mua trực tuyến và bây giờ mà họ đã mang về nhà, đó là thời gian để thử nó và tìm ra sự kết hợp đúng đắn.