Ariel Real Haircuts

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Làm cho tất cả các loại của các kiểu tóc khác nhau để các nàng tiên cá nhỏ nổi tiếng nhất. Bạn có thể cắt, uốn, nhuộm hay duỗi thẳng mái tóc của bạn.