Ariel and Eric Vacationship

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Với mùa hè đến những ngày nghỉ. Và Ariel và Eric sẽ nắm bắt thời gian để nhìn. Lần đầu tiên một lần với thế giới trần gian, sau đó khác với thế giới dưới nước. Ariel nên chuẩn bị quần áo phù hợp cho mỗi dịp.