Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Trở thành một nhà tư vấn stylist Ariana Grande cho tour diễn sắp tới của họ. Mỗi thành phố mới bạn truy cập, đòi hỏi trang phục và phụ kiện của mình. Bạn quyết định những gì và Ariana trông giống như một nữ thần trên sân khấu.