Archery World Tour

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tham gia vào giải đấu bắn cung thế giới này. Các tiện nghi bao gồm mục tiêu khác nhau ở những khoảng cách khác nhau. Mục tiêu cẩn thận đảm bảo rằng cửa sổ xem là trung tâm với trung tâm của mục tiêu của bạn và ném vào mũi tên, luôn luôn xem xét gió. Bạn càng sắp đạt đến hơn mười điểm bạn nhận được và càng vinh quang.