Archery Master

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Kiểm tra mục tiêu của bạn với trò chơi ném mũi tên này với sự trợ giúp của một cây cung trực tiếp về phía mục tiêu. Bạn có ba tùy chọn khác nhau, trong tất cả chúng, bạn sẽ gặp khó khăn như khoảng cách lớn hơn hoặc giới hạn thời gian, Trong mọi trường hợp, mục tiêu là đánh vào trung tâm của mục tiêu theo cách chính xác nhất có thể.