Archery Expert 3D : Japan

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các chuyên gia cung thủ di chuyển đến Nhật Bản và kiểm tra mục đích của bạn phá hủy tất cả những chiếc đèn lồng là trên đường đi. Chặt hiểu thấu mũi, đặt cái nhìn về mục tiêu và khởi động vào mũi tên unerringly.