Archery Expert 3D

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chứng minh kỹ năng của bạn với cây cung và mũi tên trong trò chơi 3D cực kỳ hiện đại này. Bạn có một vài mục tiêu trong chuyển động liên tục, bạn cần phải thắt chặt các sợi dây thừng, tập trung lổ nhìn trộm và phát hành vào mũi tên khi bạn cho là phù hợp.