Archery Expert 3D : Small Island

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các chuyên gia cung thủ, sẵn sàng để kiểm tra mục tiêu của bạn trong tất cả các loại môi trường, bây giờ vào các mục tiêu của họ trên một hòn đảo nhỏ và bắn mũi tên của họ ra khỏi nước, leo lên một chiếc thuyền, mà làm cho nó khó khăn để đạt được mục tiêu vì sự chuyển động liên tục của ups và thấp. Tất nhiên, ở chỗ đó thách thức.