Archerry

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đây sẽ là niềm vui!. Hãy chơi William Tell. Bạn đặt mình ở một đầu với một quả táo trên đầu của mình và tôi cố gắng để đạt một quả chụp một mũi tên. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là bạn giữ một mắt hoặc chết, vì vậy tôi sẽ phải kiểm soát triệt để khoảng cách, hướng và khởi động điện.