Archer vs Archer

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hai cung thủ tách ra bởi một khoảng cách đáng kể ném mũi tên vào nhau, mà không nhìn thấy nhau nhưng tính toán bắn vào mắt, hy vọng sẽ đánh ba lần khác để tiêu diệt nó. Khi họ không có người bắn cung nào khác để cạnh tranh, họ dành thời gian săn chim bằng mũi tên, rìu, bom và bất cứ thứ gì cần.