Apple Shooters

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Làm sắc nét mục tiêu bởi vì thời gian đã đến để ném mũi tên. Ở đâu? Vâng, trong sự trỗi dậy của William Tell, một khối trên đầu. Tính toán lực, độ cong và khoảng cách và nhả dây cung. Mũi tên sẽ dính vào tường, trong khối, hoặc trong trường hợp xấu nhất, trong bạn của bạn.