Anti Body

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một chất lỏng cơ thể chống con người swum diệt vi khuẩn. Bạn có nắm đấm mà đè bẹp họ, nhưng xem những màu xanh, là miễn dịch với sức mạnh của bạn và có thể làm tổn thương bạn. Loại bỏ vi khuẩn có thể và làm cho con người cho công việc mà có thể thưởng thức sức khỏe tuyệt vời.