Annie's Nerdy Look

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Annie là đẹp, mong muốn, thành công và nổi tiếng ở trường mình. Nhưng nhu cầu thay đổi. Ông muốn, hoặc trong một ngày, trở thành một "mọt sách". Để đạt được điều này, bạn cần phải chọn trang điểm và tủ quần áo của riêng loài người tò mò này và đi học để mọi người ngạc nhiên, đặc biệt là ba người bạn trai của mình.