Annie's Enchanted Lemonade Stand

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Annie đã thành lập một ki-ốt để bán nước chanh. Bạn cần phải kiếm được nhiều tiền để có thể mua các thành phần mới và do đó tạo ra các hương vị khác nhau và ngon hơn. Giúp cô ấy thịnh vượng và làm cho nhiều người khát hạnh phúc.