Annie's Breakfast Workshop

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Annie đã mở một cơ sở dành riêng cho việc chuẩn bị bữa sáng ngon miệng. Mỗi ngày có một thực đơn mới sẽ luôn đi kèm với một kiểu tóc mới và tạp dề. Tham gia nguyên nhân và phục vụ các món ăn hoàn hảo để làm hài lòng khách hàng của bạn.