Annie Vintage Modern Remix

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Annie thích hai phong cách ăn mặc. Một mặt là retro, dựa trên quần áo cũ. Mặt khác hiện đại nhất bạn có thể tưởng tượng. Nó không được quyết định. Đó là lý do tại sao tôi đã có một sự kiện điên rồ nhưng mang tính cách mạng, nếu nó hợp nhất cả hai xu hướng trong một "cái nhìn" duy nhất và duy nhất thì sao? Để tóc xuống và chơi tự do kết hợp quần áo.